สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 37 34
2 025 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 59 46
3 026 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 39 35
4 031 โรงเรียนดอนมัน 0 0 0
5 033 โรงเรียนด่านขุนทด 95 189 142
6 041 โรงเรียนท่าลาด 38 88 57
7 062 โรงเรียนบ้านประสุข 20 37 29
8 063 โรงเรียนบ้านระเริง 15 19 18
9 064 โรงเรียนบ้านละโว้ 0 0 0
10 065 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 12 19 15
11 066 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 34 19
12 070 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 23 22
13 061 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 24 23
14 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 114 65
15 117 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 0 0 0
16 128 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
17 127 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 50 42
18 022 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 71 61
19 094 โรงเรียนเพชรหนองขาม 8 11 10
20 001 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 45 36
21 012 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 120 93
22 013 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 286 183
23 019 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 71 44
24 020 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 387 220
25 027 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 216 139
26 040 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 126 92
27 051 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 107 79
28 052 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 125 69
29 071 โรงเรียนบึงพะไล 43 103 63
30 073 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 419 209
31 074 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 55 30
32 075 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 209 147
33 076 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 64 44
34 067 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 201 129
35 069 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 0 0 0
36 082 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 317 171
37 086 โรงเรียนปากช่อง 132 406 217
38 091 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 126 83
39 092 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 480 242
40 093 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 25 61 42
41 096 โรงเรียนภู่วิทยา 73 158 105
42 098 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 95 67
43 100 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 233 135
44 104 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 177 86
45 109 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 64 38
46 116 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 244 153
47 120 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 177 118
48 130 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
49 132 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 72 52
50 133 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 67 57
51 145 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 237 144
52 147 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 258 160
53 148 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 364 212
54 149 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 235 123
55 156 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 89 62
56 159 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 83 68
57 161 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 43 36
58 162 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 136 101
59 168 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 53 48
60 166 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 299 174
61 176 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 287 153
62 009 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 199 119
63 043 โรงเรียนเทพาลัย 59 109 67
64 111 โรงเรียนเมืองคง 142 422 244
65 112 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 136 104
66 152 โรงเรียนเสิงสาง 120 302 185
67 011 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 24 16
68 018 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 88 55
69 028 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 314 190
70 055 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 207 143
71 056 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 306 187
72 004 โรงเรียนกีรติศึกษา 0 0 0
73 029 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
74 035 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 43 25
75 038 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
76 058 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 50 40
77 072 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 0 0 0
78 077 โรงเรียนประชานุสรณ์ 0 0 0
79 079 โรงเรียนประสารวิทยา 15 21 16
80 083 โรงเรียนปัญญาประทีป 0 0 0
81 087 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 53 39
82 088 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 97 72
83 090 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 0 0 0
84 097 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 0 0 0
85 103 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
86 107 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0
87 108 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 103 67
88 115 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
89 118 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 140 103
90 131 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 46 28
91 134 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 0 0 0
92 137 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 0 0 0
93 139 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 0 0 0
94 138 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 13 17 16
95 140 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 34 31
96 177 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 37 28
97 170 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
98 171 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 0 0 0
99 172 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 92 43
100 174 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 32 23
101 175 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 9 9
102 010 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
103 008 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 89 61
104 021 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 49 41
105 044 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 30 24
106 119 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 22 10
107 153 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
108 154 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
109 155 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0
110 095 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
111 002 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 16 27 23
112 003 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 0 0 0
113 006 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 40 36
114 015 โรงเรียนครบุรี 77 149 106
115 017 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 19 22 21
116 016 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 19 33 21
117 024 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 41 25
118 030 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 9 13 9
119 032 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 9 14 11
120 034 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 73 41
121 039 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 10 16 12
122 057 โรงเรียนบัวลาย 22 29 28
123 059 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 97 80
124 068 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 16 73 25
125 078 โรงเรียนประทาย 57 141 89
126 080 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 35 55 41
127 081 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 4 9 4
128 084 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 57 34
129 085 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 71 56
130 089 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 153 95
131 099 โรงเรียนมะค่าวิทยา 5 10 8
132 101 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 0 0 0
133 102 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 12 19 17
134 105 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 121 44
135 106 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 0 0
136 121 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 12 28 19
137 122 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 15 23 17
138 125 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 77 59
139 126 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 48 29
140 123 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 15 23 17
141 124 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 23 40 27
142 129 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 9 13 11
143 135 โรงเรียนสองครพิทยาคม 0 0 0
144 136 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 57 43
145 141 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 50 44
146 142 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 202 130
147 143 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 0 0
148 144 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 0 0 0
149 146 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 40 35
150 151 โรงเรียนสูงเนิน 36 90 53
151 157 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1 2 2
152 158 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 87 68
153 160 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 13 24 16
154 163 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 0 0 0
155 164 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 98 63
156 165 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 52 29
157 169 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 82 69
158 167 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 49 38
159 173 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 76 61
160 014 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 0 0 0
161 023 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 56 34
162 036 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 30 47 36
163 042 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 85 63
164 113 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 12 21 19
165 037 โรงเรียนโตนดพิทยคม 0 0 0
166 054 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 168 100
167 053 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 19 25 25
168 110 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0
169 150 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 22 13
170 005 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 0 0
171 046 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 6 5 5
172 045 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
173 047 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 0 0
174 048 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
175 049 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 0 0 0
176 050 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9 49 10
177 114 โรงเรียนโยธินนุกูล 0 0 0
รวม 6201 14082 8989
23071

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]