งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้แล้วนะครับ
ประกาศข่าวการแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น ( Comic Strip) หัวข้อในการแข่งขันคือ "เมาไม่ขับ"
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16:22 น.
ข่าวประกาศสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน Motion Infographic ม.4-6 หัวข้อในการแข่งขัน " โรคอ้วน ความเสี่ยง และการป้องกัน"
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16:17 น.
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกกิจกรรมส่งเอกสารรูปเล่มรายงานต่อคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14:26 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.


ปฏิทินศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ปฏิทินงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา
“หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์  4.0”
วัน เดือน ปี กิจกรรม
20 ก.ย. 2561 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขัน
20 -30 ก.ย. 2561 โรงเรียนลงทะเบียนรายการกิจกรรมการแข่งขัน/นักเรียน/ครูผู้ควบคุม
http://www.esan68.sillapa.net/sm-lei2/
20 – 25 ก.ย. 2561 -ส่งรายชื่อคณะกรรมการ ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
กรณี (แก้ไข) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561
ส่งที่ E-mail : [email protected]
30 ก.ย. 2561 ปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน
8 ต.ค. 2561 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน และวางแผนการดำเนินการแข่งขัน ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
8 – 12 ต.ค. 2561 เปิดระบบการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
22-31 ต.ค. 2561 เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
30 ต.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน ณ หอประชุมชั้น 2 โรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
1 – 2 พ.ย. 2561 จัดกิจกรรมการแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12 พ.ย. 2561 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
 
ผู้ประสานงาน นางกุลธิดา  ศรีโกเมนทร์ รองผู้อำนวยการ : 095-645-2563
                  นางศิรยา  ศรีแดน : 085-012-3454
                  นายเรืองศักดิ์  ไตรฟื้น : 089-944-5332
                  นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง : 080-440-5047 ระบบการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 1,023
จำนวนนักเรียน 2,246
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,488
จำนวนกรรมการ 1,111
ครู+นักเรียน 3,734
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,845
ประกาศผลแล้ว 188/243 (77.37%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 92,280