แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 116 101 89.38% 10 8.85% 1 0.88% 1 0.88% 113
2 โรงเรียนอนุกูลนารี 128 95 79.17% 17 14.17% 4 3.33% 4 3.33% 120
3 โรงเรียนกมลาไสย 121 92 80% 13 11.3% 8 6.96% 2 1.74% 115
4 โรงเรียนร่องคำ 109 75 75% 21 21% 3 3% 1 1% 100
5 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 82 50 67.57% 11 14.86% 8 10.81% 5 6.76% 74
6 โรงเรียนสามชัย 67 42 63.64% 11 16.67% 6 9.09% 7 10.61% 66
7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 57 24 45.28% 20 37.74% 4 7.55% 5 9.43% 53
8 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 59 24 52.17% 13 28.26% 5 10.87% 4 8.7% 46
9 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 41 22 56.41% 11 28.21% 2 5.13% 4 10.26% 39
10 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 34 17 56.67% 7 23.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 39 16 45.71% 5 14.29% 9 25.71% 5 14.29% 35
12 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 35 13 40.63% 12 37.5% 2 6.25% 5 15.63% 32
13 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 25 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
14 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 22 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
15 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 21 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 39 10 30.3% 9 27.27% 7 21.21% 7 21.21% 33
17 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 16 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
18 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 22 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 25 5 25% 7 35% 5 25% 3 15% 20
20 โรงเรียนโคกศรีเมือง 19 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]