งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00– 16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 1 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 3 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 5 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 6 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย ใต้ถุนอาคารบุษบัน 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 4 ห้อง 1 - 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 4 ห้อง 3 - 4 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00– 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]