สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลาไสย 121 251 183
2 002 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 116 307 188
3 006 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 21 30 29
4 008 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 59 98 80
5 009 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 35 68 55
6 011 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 22 34 30
7 012 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 34 76 53
8 014 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 41 86 66
9 017 โรงเรียนร่องคำ 109 293 167
10 019 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 82 158 106
11 020 โรงเรียนสามชัย 67 140 103
12 021 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 22 40 32
13 023 โรงเรียนอนุกูลนารี 128 334 209
14 015 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 57 137 92
15 016 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 16 26 22
16 022 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 25 45 39
17 003 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 25 34 32
18 005 โรงเรียนโคกศรีเมือง 19 34 28
19 013 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 39 77 59
20 018 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 39 85 54
21 004 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 0
22 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 0 0 0
รวม 1077 2353 1627
3980

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]