งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 423 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 - 425 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯ3 (121) 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 2
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมฯ1 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องคอมฯ 2 อาคาร 1 ชั้น 1
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 - 443 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 - 445 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 - 134 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]