งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
6 ก.ย.2561           
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
และการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ประธานสหวิทยาเขต 9 สห
/ประธานคณะกรรมการการจัดงาน กลุ่ม 1-4 และเลขานุการ) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
7 ก.ย.2561         
ระชุมคณะกรรมการการจัดงานกลุ่ม 1-4 และผู้ควบคุมดูแลระบบ (Admin) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
10-21 ก.ย.2561   
ลงทะเบียนนักเรียน-ครู ระดับเขตพื้นที่
22-29 ก.ย.2561   
ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน-ครู
30 ก.ย.2561       
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน-ครู (24.00 น.)
 2 ต.ค.2561    
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุม ชมพู - ฟ้า อาคาร 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
8-9 ต.ค.2561     
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่กลุ่ม 2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม/ห้วยราชพิทยาคม/พลับพลาชัยพิทยาคม
<หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 1 วัน>
สรุปและรับรองผลการแข่งขัน 
ประกาศผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่
23 พ.ย.2561     
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
1. การแข่งขันประกวดโครงงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้ส่งรูปเล่มรายงาน 7 เล่มในวันแข่งขัน

2. กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์มปลาย ให้ตัวแทนโรงเรียนสามารถส่งข้อสอบ, โดยแยกเป็นตอนที่ 1  5 ข้อตอนที่ 2 10 ข้อและตอนที่ 3 อีก 5 ข้อ แล้วส่งข้อสอบในรูปแบบไฟล์ Word  ในวันแข่งขัน วันที่ 8  ตุลาคม 2561  ก่อน 9.00 น

3. ข้อมูล สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ดูได้จากลิงค์นี้ครับ 
https://docs.google.com/document/d/1S7U8u7aKsWHpvm7p01IY5bEzgOprQokfMJ52lw6T18M/edit​

4. แข่งอัจฉริยภาพ ม.ปลาย 8 ตค 61  ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนแข่งขันส่งข้อข้อสอบพร้อมเฉลย (เอกสารพร้อมไฟล์) พิมพ์ด้วยword    ฟอนต์ TH SarabunPSK
ขนาด 16 pt พร้อมเฉลย มาร์คเป็นสีแดง  ส่งพร้อมกันที่สนามสอบเวลา 08.00-08.30 น ดังนี้
ภาคเช้า กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1.เนื้อหาทั่วไป  ปรนัย 4 ตัวเลือก 
- ฟิสิกส์  1 ข้อ
- เคมี 1 ข้อ
- ชีววิทยา 1 ข้อ
- เหตุการณ์ปัจจุบัน 1 ข้อ
- โลกดาราศาสตร์ 1 ข้อ
2.เนื้อหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- ฟิสิกส์  1 ข้อ
- เคมี 1 ข้อ
- ชีววิทยา 1 ข้อ
- เหตุการณ์ปัจจุบัน 1 ข้อ
- โลกดาราศาสตร์ 1 ข้อ
3.ข้อสอบแนวพิซซ่า 1 ข้อ
ภาคบ่าย กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาฯ
ฟิสิกส์ - เรื่อง เกี่ยวกับการเคาะสัญญาณ
เคมี - เรื่องเกี่ยวกับการไตรเตต
ชีววิทยา -เรื่อง เกี่ยวการศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อภายในลำต้น(ให้รร.นำลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว มาอย่างละชนิด ส่งพร้อมข้อสอบ)

ลิงค์เอกสารประกอบการจัดการแข่งขันทั้งหมด​

https://drive.google.com/drive/folders/1KNpUmW8PPPmWyqgbHQWTnOvz1TYRll0K?usp=sharing 

หมายเหตุ : เอกสารพร้อมใช้งาน เพื่อพิมพ์ไปใช้ในการจัดการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 22:38 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 967
จำนวนนักเรียน 2,524
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,544
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 4,068
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,125
ประกาศผลแล้ว 203/203 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 77,137