คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 
ดาว์นโหลด
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:56 น.