สนามการจัดการแข่งขันฯ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:31 น.