ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 33 0 0 33
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 18 19 11 48
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 10 9 32
4 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11 8 10 29
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 11 3 22
6 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 7 12 12 31
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 7 9 11 27
8 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 7 7 10 24
9 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 7 3 1 11
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 6 6 5 17
11 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6 3 7 16
12 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 5 2 2 9
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 2 2 6
14 การศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 1 0 1
รวม 130 93 83 306

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ เบอร์โทรศัพท์ 081-5797172
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]