แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 86 52 65% 8 10% 16 20% 4 5% 80
2 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 55 32 60.38% 13 24.53% 4 7.55% 4 7.55% 53
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 47 30 71.43% 7 16.67% 2 4.76% 3 7.14% 42
4 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 43 27 65.85% 8 19.51% 4 9.76% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 57 26 50% 11 21.15% 8 15.38% 7 13.46% 52
6 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 34 25 75.76% 5 15.15% 3 9.09% 0 0% 33
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 36 23 63.89% 11 30.56% 1 2.78% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 41 23 60.53% 8 21.05% 2 5.26% 5 13.16% 38
9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 35 22 62.86% 9 25.71% 2 5.71% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 29 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 31 22 70.97% 3 9.68% 5 16.13% 1 3.23% 31
12 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 38 19 55.88% 8 23.53% 3 8.82% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนบ้านดงกลาง 32 19 63.33% 6 20% 4 13.33% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 35 18 51.43% 7 20% 5 14.29% 5 14.29% 35
15 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 26 18 69.23% 6 23.08% 1 3.85% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 32 17 53.13% 8 25% 6 18.75% 1 3.13% 32
17 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 33 15 48.39% 9 29.03% 2 6.45% 5 16.13% 31
18 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 37 15 41.67% 8 22.22% 8 22.22% 5 13.89% 36
19 โรงเรียนบ้านปะโค 32 15 65.22% 3 13.04% 3 13.04% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 20 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
21 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 25 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนบ้านกุดจิก 21 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 36 13 40.63% 10 31.25% 4 12.5% 5 15.63% 32
24 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 30 13 44.83% 5 17.24% 4 13.79% 7 24.14% 29
25 โรงเรียนบ้านเซียบ 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 26 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
28 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 20 12 60% 2 10% 2 10% 4 20% 20
29 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 26 12 54.55% 1 4.55% 6 27.27% 3 13.64% 22
30 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 38 11 32.35% 8 23.53% 7 20.59% 8 23.53% 34
31 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 24 11 45.83% 7 29.17% 2 8.33% 4 16.67% 24
32 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 23 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
33 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านโปร่ง 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 18 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 19 11 61.11% 2 11.11% 5 27.78% 0 0% 18
37 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 23 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
38 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 28 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
39 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 18 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านนายูง 29 10 38.46% 5 19.23% 7 26.92% 4 15.38% 26
42 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 20 10 50% 3 15% 3 15% 4 20% 20
43 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนดงง่ามนางาม 17 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านม่วงดง 19 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
48 โรงเรียนบ้านคำบอน 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 34 8 24.24% 9 27.27% 13 39.39% 3 9.09% 33
51 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 18 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
52 โรงเรียนบ้านทมนางาม 14 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านท่าสัง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านคำยาง 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านวาปี 27 7 29.17% 8 33.33% 5 20.83% 4 16.67% 24
56 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 18 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
57 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 15 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
58 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 15 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
60 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 16 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
61 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านนาฝาย 16 7 46.67% 1 6.67% 4 26.67% 3 20% 15
64 โรงเรียนบ้านท่ายม 14 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 19 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 19
66 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 16 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
67 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 15 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
68 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนบ้านผาทอง 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนบ้านหนองโก 15 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
74 โรงเรียนบ้านนาแบก 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
75 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านกอก 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนเทศบาล 1โสกคูณ 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
79 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 12 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
80 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
81 โรงเรียนทวิพัฒน์ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนชุมชนจำปี 18 5 29.41% 9 52.94% 2 11.76% 1 5.88% 17
85 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 14 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
86 โรงเรียนบ้านคำม่วง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านโนนสา 12 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านสามขา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านตูม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
96 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 11 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
98 โรงเรียนบ้านคำน้อย 17 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
99 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
102 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 16 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
103 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านทับไฮ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนบ้านนาแก 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 20 3 16.67% 6 33.33% 8 44.44% 1 5.56% 18
112 โรงเรียนบ้านผือ 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
113 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
115 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
116 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
121 โรงเรียนบ้านปอ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
130 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านโคกศรี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านเดียม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนเทพปัญญา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านสี่แจ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
137 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านวังทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 9 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 9
147 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านกงพาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนวาสนาศึกษา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 11 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
154 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
155 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
156 โรงเรียนบ้านนาม่วง 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
159 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
160 โรงเรียนบ้านพันดอน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านบะยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนปภาวรินทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านคำจวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านสมดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
181 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
182 โรงเรียนบ้านดูนเลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
184 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านท่าลาด 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านท่าสี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]