งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอหนองแสง
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานคอนกรีต 15 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานคอนกรีต 15 พ.ย. 2561 10.40-11.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สนามกีฬากลางแจ้ง 15 พ.ย. 2561 09.00-09.30
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สนามกีฬากลางแจ้ง 15 พ.ย. 2561 09.40-10.10
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สนามกีฬากลางแจ้ง 15 พ.ย. 2561 10.30-10.40
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สนามกีฬากลางแจ้ง 15 พ.ย. 2561 10.50-11.00
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2561 09.30-10.30
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 1 ห้อง 2 15 พ.ย. 2561 09.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]