งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอหนองแสง
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00-
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 13.00 -
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 13.00 -
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2561 13.00 -
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง หอประชุมใหญ่ 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง หอประชุมใหญ่ 15 พ.ย. 2561 10.00 -
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 13.00 -
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 09.00 -
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15 พ.ย. 2561 13.00 -
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]