ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน