ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน