ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงนา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน