ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน