ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 21 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน