ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน