ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน