ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน