ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน