ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน