ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน