ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.70 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.10 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน