ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน