ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน