ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน