ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน