ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทอย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน