ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน