ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน