ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน