ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน