ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน