ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39.94 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33.58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32.53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27.26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26.18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24.21 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 20.75 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 18.96 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน