ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.15 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน