ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.90 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54.57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41.35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 35.99 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจิกเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 35.47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33.95 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31.47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 28.88 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 23.19 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 22.09 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 20.31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 15.37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 7 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน