ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 49.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 29 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 18.50 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน