ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 25 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน