ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน