ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน