ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.25 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน