ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน