ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน