ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.60 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน