ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน