ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน