ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน