ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน